Privacy statement AVG Camping de Rammelbeek

Privacy statement Camping de Rammelbeek

Inleiding
Camping de Rammelbeek, statutair gevestigd aan de Breemorsweg 12 te Lattrop, verwerkt persoonsgegevens van haar klanten. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

Ons privacy-beleid heeft betrekking op de communicatie en dienstverlening van Camping de Rammelbeek.

Op grond waarvan mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?
Wij mogen uw persoonsgegevens voor een aantal redenen verwerken. Een daarvan is wanneer wij deze gegevens nodig hebben om een overeenkomst met u te sluiten en deze uit te voeren.

We mogen ook uw persoonsgegevens verwerken wanneer wij een gerechtvaardigd belang hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer we uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing. Dit is een vorm van marketing waarbij een bedrijf direct in contact treedt met individuele (potentiële) klanten.

Wanneer nodig, dan vragen wij uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij uw e-mailadres willen gebruiken voor het sturen van uw boekingsgegevens.

Profiling
Bij profiling wordt een profiel opgebouwd van klanten. Deze informatie kan worden ingezet om diensten gericht onder de aandacht te brengen door middel van online advertenties of direct marketing. Het inzetten van profielen voor gerichte advertenties wordt targeting genoemd.

In de toekomst kunnen wij met deze profielen een passende nieuwsbrief sturen of gepersonaliseerde aanbiedingen tonen op onze website of websites van derden (retargeting). Zo wordt voorkomen dat u bijvoorbeeld aanbiedingen te zien krijgt die voor u niet interessant zijn.

Nieuwsbrieven
We gebruiken uw e-mailadres voor nieuwsbrieven u geeft hiervoor toestemming wanneer u het formulier invult op de website of bij ons hebt geboekt. Wanneer u deze nieuwsbrieven niet langer wenst te ontvangen, kunt u uzelf kosteloos uitschrijven door te klikken op de link onderaan de nieuwsbrief.

Met welke partijen delen uw persoonsgegevens?
Wanneer nodig, verstrekken wij in een aantal gevallen uw persoonsgegevens aan externe partijen. Deze externe partijen mogen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten gerelateerd aan de overeenkomst. Wij schakelen alleen externe partijen in wanneer wij hen nodig hebben om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren. De externe partijen mogen uw persoonsgegevens niet zelfstandig gebruiken of doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienst, zoals bijvoorbeeld aan lokale autoriteiten. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit aan andere partijen doorverkopen.

Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben adequate technische, personele en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Hieronder vallen onder andere een deugdelijk informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde internetservers en fysieke beveiliging van ruimtes waar persoonsgegevens zijn opgeslagen.

Waar worden je persoonsgegevens opgeslagen?
Al onze persoonsgegevens worden opgeslagen op onze server en zijn alleen toegankelijk via een gepersonaliseerd login systeem voor een beperkt aantal medewerkers binnen onze organisatie.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor onze verwerkingsdoelen. Daarnaast hebben wij ook te maken met wettelijke bewaartermijnen. Zo verplicht de fiscale wetgeving ons om financiële gegevens 7 jaar te bewaren.

Rechten met betrekking tot je persoonsgegevens
Heeft u een specifiek verzoek tot inzage, dan kun je dit kenbaar maken via onderstaande contactgegevens. U kunt daarnaast ook een verzoek indienen wanneer u uw persoonsgegevens wenst over te dragen of wanneer u bezwaar wilt maken tegen uw gegevensverwerking. U heeft daarnaast ook het recht om uw persoonsgegevens over te dragen. Zodra wij het verzoek hebben ontvangen, ontvangt u een bevestiging. Wanneer wij gegronde reden hebben om niet mee te werken aan uw verzoek dan zullen wij dat mededelen.

Heeft u toestemming gegeven voor een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u die altijd weer intrekken. Wij verwerken uw persoonsgegevens daarna niet meer.

Wilt u een specifiek verzoek indienen, dan verifiëren wij uw persoonsgegevens aan de hand van een identiteitsbewijs. Wij gaan heel zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en willen er zeker van zijn dat u de persoon bent die het verzoek bij ons indient. Wij adviseren u wel dringend om uw Burgerservicenummer (BSN) en foto onherkenbaar te maken. Wij hebben deze informatie niet nodig. Wij verwijderen uw identificatiebewijs nadat wij je geïdentificeerd hebben.

Als uw verzoek niet duidelijk is of als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek betrekking heeft, dan kunnen wij u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. We schorten de uitvoering van uw verzoek op totdat u ons de extra informatie heeft verstrekt.

Toezichthouder
Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Functionaris Gegevensbescherming
Vragen aan de Functionaris Gegevensbescherming kun je richten aan:
Boyke
Masselink
Vraag omtrent  Gegevensbescherming
Breemorsweg 12
7635NH Lattrop

Of via info@rammelbeek.nl

Vragen
Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen
Camping de Rammelbeek houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina doorgevoerd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website. Camping de Rammelbeek kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacy statement. In dat geval nemen wij contact met u op alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over dit privacy statement of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via de boven genoemde gegevens.

Kortom Camping de Rammelbeek gaat netje om met uw persoonsgegevens, mocht u een reservering maken dan gaat u ook akkoord met onze algemene voorwaarden waarmee u ook instemt een nieuwsbrief te ontvangen tenzij anders door u aangegeven.

 

Veelgestelde vragen:

 • Is er wifi op de camping?

  Ook op vakantie wil je natuurlijk in contact blijven met je vrienden. Goed nieuws voor jou! Op 90% van de camping is WiFi aanwezig. Op het gehele terrein hebben wij meerdere glasvezelpunten aangelegd om te zorgen voor een snelle WiFi verbinding op de camping. Wil je 100% zeker weten dat jij op de perfecte plaats staat, vraag het dan aan een van onze medewerkers.

  Voor meer informatie over wifi op de camping, klik hier

 • Is er een animatieteam op de camping aanwezig?

  Camping de Rammelbeek is een camping met animatie voor jong en oud. Wil je weten welke hoogtepunten er georganiseerd zijn op de camping en in de omgeving tijdens jou verblijf? Klik dan hier voor het animatieprogramma.

 • Wat is er allemaal op de camping te doen?

  Camping de Rammelbeek heeft maar één doel. Iedereen laten genieten van een fijne vakantie en een zorgeloos verblijf! Camping de Rammelbeek beschikt over een groot aantal faciliteiten, voor meer informatie hierover klik hier

 • Wat is er in de omgeving van de camping te doen?

  Benieuwd wat er in de omgeving van onze camping allemaal te doen is? Bekijk onze pagina waarop een aantal suggesties zijn weergegeven. Klik hier

Like ons op Facebook!

Ga terug